Regulamin Ośrodka "Nadmorski"

W związku z wszechobecną pandemią koronawirusa, na terenie Ośrodka "Nadmorski" wdrożono wszelkie środki ostrożności oraz podjęto niezbędne działania rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny minimalizujące ryzyko związane z jego występowaniem.


 • 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godzinie 10:00.
 • 2. Na miejscu o Państwa miły wypoczynek dba Właściciel, któremu na bieżąco zgłasza się ewentualne uwagi i usterki.
 • 3. Bezwzględnie zakazuje się przebywania na terenie obiektu osobom, które objęte są kwarantanną, a także osobom, u których występują objawy charakterystyczne dla COVID-19.
 • 4. W przypadku wystąpienia u któregokolwiek z gości objawów z pkt. 2, zobowiązuje się go do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Właściciela.
 • 5. W dniu przyjazdu, w Recepcji, uiszcza się pozostałą część opłaty za pobyt oraz opłatę klimatyczną.
 • 6. W recepcji umożliwia się jednocześnie przebywanie wyłącznie dwóch osób.
 • 7. Naszym gościom zapewnia się na terenie ośrodka bezpłatne miejsce parkingowe.
 • 8. Szanowni Państwo, nasz obiekt udostępnia dla dzieci bezpłatny plac zabaw, ale przebywanie dzieci na terenie placu zabaw może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i rozważne korzystanie przez dzieci z atrakcji.
 • 9. Zaleca się przestrzeganie ogólnych przepisów prawa oraz dostosowanie się do zaleceń powstałych w związku z COVID-19, między innymi takich jak: zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego wynoszącego minimum dwa metry odległości, częstą dezynfekcję rąk oraz noszenie maseczek w miejscach ogólnodostępnych, z wyłączeniem osób, których obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy.
 • 10. We wszystkich domkach bezwzględnie zakazuje się:
 • a) palenia tytoniu - osoby palące uprasza się o wychodzenie na taras i (w trosce o czystość) korzystanie z udostępnionych popielniczek,
 • b) chodzenia w butach na wysokim obcasie,
 • c) smażenia ryb - uprasza się o ich smażenie i/lub grillowanie na zewnątrz przy użyciu udostępnionych przenośnych kuchenek i grilli,
 • d) rozpalania grilla na tarasach domków,
 • e) używania piecyków elektrycznych - w chłodniejsze dni Właściciel udostępnia Państwu przenośne ogrzewanie własne.
 • 11. Za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Jednocześnie, gości opuszczających domek zobowiązuje się do każdorazowego upewnienia się, czy drzwi oraz okna są prawidłowo zamknięte.
 • 12. Gości uprasza się o dbanie o porządek i zachowanie czystości - na życzenie udostępnia się wszelkie środki czystości. Jednocześnie, uprasza się o natychmiastowe zgłaszanie ewentualnie powstałych, trwalszych zanieczyszczeń.
 • 14. Zakazuje się przebywania na terenie obiektu osób w nim  niezakwaterowanych.
 • 15. Odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju szkody powstałe na  przedmiotach i urządzeniach znajdujących się zarówno w domkach, jak i na terenie całego obiektu, na skutek zawinionego działania bądź zaniechania gości i/lub osób ich odwiedzających, spoczywa na gościach.
 • 16. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, Właściciel odmawia dalszego świadczenia usług osobie przedmiotowe postanowienia naruszającej. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, tj. do opuszczenia terenu ośrodka, a w szczególności do uiszczenia na rzecz Właściciela odpowiednich kwot tytułem powstałych szkód i/lub zniszczeń.
 • 17. Zarówno odbiór, jak i zdanie domku, każdorazowo odbywa się w obecności Właściciela lub osoby przez niego uprawnionej.
 • 18. Wysokość bezzwrotnego zadatku ustala się indywidualnie. W przypadku anulowania rezerwacji wcześniej niż 60 dni przed uzgodnionym terminem przyjazdu, możliwe jest zaliczenie kwoty wpłaconej tytułem zadatku na poczet wynagrodzenia za pobyt w innym terminie.
 • 19. Pobyt na terenie ośrodka traktuje się jednoznacznie z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez Właścicieli Ośrodka "Nadmorski" do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające zgody na powyższe, uprasza się o zgłoszenie do Właściciela ośrodka.
 • 20. Wpłacony zadatek jest równoznaczny z akceptacją przedmiotowego Regulaminu, ze świadomością ryzyka i konsekwencji płynących z jego nieprzestrzegania oraz ze zrzeczeniem się roszczeń mogących powstać w przyszłości z tytułu powyższego.